บริการกลางและพัสดุ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900